دانلود ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه -کامل و جامع

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
عنوان محصول دانلودی:ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه)) را در ادامه مطلب ببینید

پایان نامه کارشناسی ارشد «MSc»

گرایش اصلاح نباتات

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه

چکیده

در این ارزیابی تعداد 10 رقم لاین زمستانه و بینابین گندم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش خشکی بعد از گرده افشانی در سال زراعی13881389 در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل

ادامه مطلب