بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

پایان نامه کارشناسی ارشد(MA)

رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

چکیده

دیه و ارش در برخی منابع متفاوت و در برخی دیگر دو عنوان مترادف به کار برده شده اند دیه در اصل «وَدِیَ» بوده که و واو آن را حذف کرده و در عوض «ه» به آخر آن افزوده اند در اصطلاح فقها دیه مالی است که بواسطه ج

ادامه مطلب