خرید فایل( حاصلخیزی خاک با زئولیت)

حاصلخیزی خاک با زئولیت

دانلود مقاله حاصلخیزی خاک با زئولیت

دانلود حاصلخیزی خاک با زئولیت

تاریخچه زئولیت منشاء زئولیت موارد کاربرد زئولیت حاصلخیزی خاک با زئولیت مقاله کاربرد زئولیت در کشاورزی اهمیت اصلاح کننده های معدنی خاک اهمیت کاربرد زئولیت در کشاورزی زئولیت به عنوان اصلاح کننده معدنی خاک

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

دانلود مقاله رشتهشیمی

حاصلخیزی خاک با زئولیت 

 
 
 
مقدمه:
افزایش جمعیت سبب فشار بیش از حد بر روی منابع زمین شده است. این مساله منجربه کاهش کیفیت و کمیت منابع پایه خاک شده که کاهش امنیت تولید غذا را در جهان در پی دارد. از پیامدهای اصلی کاهش تولید غلات تخلیه ذخایر مواد مغذی خاک، کاهش محتوی کربن آلی خاک، آلودگی به فلزات سنگین و … می-باشد. اکثر خاک های کشاورزی یا

ادامه مطلب