خرید و دانلود ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

هدف از این پایان نامه ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی می باشد

دانلود ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

سطوح مختلف تنش کم آبی بهترین تراکم بوته گندم دوروم بهترین تراکم بوته گندم دوروم در تنش خشکی حداكثر عملكرد برداشت بوته گندم دوروم  وضعیت بوته گندم در تنش خشکی رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم در وضعیت تراکم بوته بهترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم دانلود پایان نامه گندم دوروم

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2975 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 239

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

 
 
 
چکیده 
      این تحقیق  به منظور تعیین بهترین و مناسبترین تراکم

ادامه مطلب